USLUGE ZA PORODIČNA PODUZEĆA

Ciljno i partnerski Revizija Revita d.o.o. Cazin podupire privatne poduzetnike i poduzetnice s izvrsnim rješenjima, ne samo vezano za pitanja revizije, računovodstva i poreznog savjetovanja, već i sa drugim pitanjima koja su od značaja za porodična poduzeća.

Naše usluge za porodična poduzeća obuhvaćaju:

UPRAVLJANJE RIZICIMA

Porodična poduzeća također podliježu poslovanju koje je regulirano strogim propisima, kompleksnim revizijama i kontrolama. Efikasno upravljanje rizicima je zbog toga od centralnog značaja za očuvanje imovine i kapitala.

Mi Vam možemo pokazati kako proaktivno možete upravljati pitanjima finansiranja poslovanja, poreznim pitanjima i implementacijom procesa interne kontrole.

IZLAZNE STRATEGIJE

Postoje situacije u kojima je potrebna strategija izlaza iz subjekta prije nego plan poslovanja u budućnosti. Na primjer, ako u sljedećoj generaciji nemate nasljednika koji su spremni preuzeti poslovanje. Mogućnosti prodaje su široke. Pratimo Vas od prvobitnog vrednovanja do zaključivanja ugovora o kupoprodaji imajući u vidu povećanje vrijednosti za Vas.

UPRAVLJANJE ZA PORODIČNA PREDUZEĆA

Cilj Vam je uspješno poslovati nekoliko generacija? Cilj je ujedno i izazov. Porodična poduzeća mogu također profitirati od boljih strategija za upravljanje poslovanjem u cilju ispunjavanja očekivanja Vaših članova porodice. Mi Vam možemo pomoći u organizaciji sastanaka, ili pri izradi kodeksa ponašanja.

STRATEGIJE RASTA

Dugoročno poslovanje porodičnog poduzeća ovisi od održivog i profitabilnog rasta. Tržišne šanse moraju biti identificirane i razvijene strategije za rast – na domaćem i međunarodnom nivou. Vaše poduzeće treba i u budućnosti biti konkurentno.

Ako želite da Vaše poduzeće raste možemo Vam pomoći u razvitku solidnih strategija rasta razmatrajući sve opcije, bilo da se radi o transformaciji poslovanja, optimiziranju procesa, povećanju efikasnosti ili upravljanju lancom opskrbe. 

Pošaljite nam zahtjev za informativnu ponudu na link-u: 

http://www.revizijarevita.com/zahtjev