USLUGE SASTAVLJANJA FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA U SKLADU S MSFI I UVIDA U FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE

Finansijski izvještaji sastavljeni u skladu s Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja su transparentniji, daju dopunske i poboljšane informacije korisnicima finansijskih izvještaja, poboljšavaju kreditni rejting Vašeg subjekta i moguće uslove vezane za kredit, i olakšavaju usporedbu poslovanja Vašeg subjekta sa ostalim subjektima iz branše. Ovakvi izvještaji su bolja osnova za donošenje odluka u upravljanju, jer njihova struktura i detaljnost omogućavaju bolje izvještavanje i upravljanje unutar subjekta. Pored toga, moguće je spriječiti značajne pogreške koje mogu imati negativne posljedice na poslovanje subjekta, uključujući i porezne posljedice. Korisnici finansijskih izvještaja očekuju finansijske informacije koje su pouzdane. 

Upravo zbog toga, na osnovu našeg dugoročnog iskustva u implementaciji, sastavljanju ili reviziji finansijskih izvještaja sastavljenih u skladu s MSFI svim zainteresiranim klijentima nudimo usluge sastavljanja finansijskih izvještaja u skladu s Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja uz davanje savjeta za moguće poboljšavanje ili ispravke u provedenim transakcijama u subjektu. Posebnu pažnju pritom posvećujemo izradi Bilješki uz finansijske izvještaje, analizi prikazanih priliva i odliva u Izvještaju o novčanim tokovima, kao i povezivanju s poreznim aspektom izvještavanja. Društvo pritom ne mora imati software za izradu finansijskih izvještaja, s tim da mi nudimo izradu istih u vlastitom software paketu razvijenom unutar našeg Društva. Uz navedene izvještaje dajemo preporuke i određeni vid obuke uposlenicima u Vašem subjektu. Cijena ovisi o veličini i kompleksnosti subjekta. Suradnju je u potpunosti moguće ostvariti putem online rješenja, tako da udaljenost Vašeg subjekta od našeg ne predstavlja problem. 

Pored navedenog, nudimo usluge uvida u finansijske izvještaje. Cilj ovog angažmana jest da nam kao revizorima omogući uočavanje, na osnovu postupaka koji ne pružaju sve dokaze koji bi bili potrebni u slučaju revizije, postojanje nečeg zbog čega smatramo da finansijski izvještaji nisu pripremljeni, u svim značajnim odrednicama, u skladu s primjenjivim okvirom finansijskog izvještavanja. Ovakav vid angažmana ne predstavlja reviziju finansijskih izvještaja, niti njenu zamjenu, međutim pruža odličnu sigurnost u provjeru tačnosti finansijskih izvještaja subjekta. Uvid obavljamo na osnovu efikasnih procedura koje smo razvili unutar našeg subjekta, omogućavajući tako kvalitet i brz odgovor o rezultatima našeg angažmana. Cijena uvida ovisi o veličini i kompleksnosti subjekta. 

Podnesite zahtjev za neobavezujuću ponudu na link-u u nastavku.

http://www.revizijarevita.com/zahtjev

Rezervirajte sastanak s nama na sljedećem linku:

https://outlook.office365.com/owa/calendar/RevizijaRevitadooCazin@RevizijaRevitadoo.onmicrosoft.com/bookings/

Hvala Vam na povjerenju!