USLUGE SASTAVLJANJA FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA U SKLADU S MEĐUNARODNIM STANARDIMA FINANSIJSKOG IZVJEŠTAVANJA I POREZNIH OBRAZACA

Nudimo usluge sastavljanja odvojenih i konsolidiranih financijskih izvještaja ili pomoć pri sastavljanju finansijskih izvještaja u skladu s zahtjevima Međunarodnih standarda finansijskog izvještavanja i Međunarodnog standarda finansijskog izvještavanja za male i srednje subjekte na temelju podataka dostavljenih od potencijalnih klijenata za srednje i velike subjekte, kao i za male subjekte. Obrasci koje dobijate su bilans stanja, bilans uspjeha, izvještaj o novčanim tokovima, promjenama kapitala i Bilješke uz finansijske izvještaje u skladu s zahtjevima Međunarodnih standarda finansijskog izvještavanja prilagođene upravo Vašem subjektu. U slučaju da su obrasci sastavljeni, nudimo usluge njihove provjere na usklađenost s Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja/ Međunarodnim standardom finansijskog izvještavanja za male i srednje subjekte i dajemo preporuke za dopune ili izmjene.

Nadalje, nudimo usluge sastavljanja finansijskih izvještaja ili pomoć pri sastavljanju finansijskih izvještaja za pravna lica koja sastavljaju finansijske izvještaje u skladu s propisima za budžetske korisnike kao i za udruženja, neprofitne organizacije i druga neprofitna pravna lica u skladu s primjenjivim propisima. 

Cijena usluge se određuje prema složenosti subjekta, nakon obavljenog uvida u početnu dokumentaciju. Ukupnu uslugu je moguće provesti putem naših online aplikacija i ličnog kontakta s certificiranim licima zaduženima za Vaš subjekt. Naš cilj je doprinijeti kvaliteti finansijskog izvještavanja i primjeni aktuelnih Međunarodnih standarda finansijskog izvještavanja u Bosni i Hercegovini/ primjeni Međunarodnog standarda finansijskog izvještavanja za male i srednje subjekte. 

Dodatno, nudimo usluge sastavljanja ili vršenja uvida u sastavljene porezne obrasce prema aktuelnim propisima. 

Pošaljite nam zahtjev za okvirnu ponudu na link-u: 

http://www.revizijarevita.com/zahtjev