USLUGE PROCJENJIVANJA VRIJEDNOSTI

Revizija Revita ima dva uposlena ovlaštena procjenitelja s certifikatom i licencom na puno radno, te jednog ovlaštenog procjenitelja kojeg angažiramo u slučaju potrebe. Svi angažirani procjenitelji ujedno su revizori, računovođe i vještaci ekonomske struke. Prema potrebi angažiramo stručnjake iz drugih oblasti. Svu organizaciju procjene vrijednosti preuzimamo mi.

Iza sebe imamo iskustvo vršenja procjena za mala i velika poduzeća, te spremnost da i Vama pružimo uslugu visoke kvalitete uz korištenje aktuelne stručne literature na našem jeziku, engleskom i njemačkom jeziku. Izvještaje o procjeni dostavljamo na našem jeziku, te prema potrebi na engleskom i njemačkom jeziku.

Usluge procjene vršimo ili prema ličnim zahtjevima subjekata kod kojih se stvori potreba, ili prema nalogu suda. Cijena usluge se dogovora individualno, u skladu s uslovima i obimom angažmana. 

Revizija Revita Vam nudi podršku u svim pitanjima vezanim za vrednovanje. Stručnjaci s bogatim znanjem o velikom broju branši, poznavanjem poreznih i računovodstvenim propisa, za Vas prave rješenja koja odgovaraju zahtjevima struke. Provodimo vrijednosnu analizu poslovnih subjekata ili udjela u kompanijama, nematerijalne imovine i nekretnina u svrhu ispunjavanja zahtjeva klijenta u slučaju spajanja, kupovine ili prodaje, reorganizacije, finansijskog izvještavanja, planiranja ili donošenja ostalih upravljačkih odluka.

Nudimo:

  • Procjenu u smislu izvještaja o vještačenju

Zakonski i ugovorni okviri, transakcije, kao i računovodstveni propisi često zahtijevaju procjenu vrijednosti. Na osnovu bogatog znanja i iskustva iz ovih oblasti nudimo izvještaje o procjeni koji su pouzdani i razumljivi.

  • Procjena u slučaju kupovine ili prodaje poduzeća

Ove situacije zahtijevaju donošenje odluka u kratkom roku. U fokusu stoji pitanje, da li se transakcija isplati? 

  • Test umanjenja

Uslijed visokih vrijednosti imovine u bilansima Vaših poduzeća vrednovanje nematerijalne imovine, materijalne imovine, finansijske imovine je od velikog značaja. Mi Vam pružamo podršku kod pravovremenog prepoznavanja indikatora umanjenja kao i kod proviđenja testova na umanjenje vrijednosti.

Listu ovlaštenih procjenitelja je objavio Savez računovođa i revizora na svojoj stranici. Ista se nalazi u prilogu.

Pošaljite nam zahtjev za informativnu ponudu na link-u: 

http://www.revizijarevita.com/zahtjev