USLUGE PROCJENE FER VRIJEDNOSTI

Naš tim ima izvrsno tehničko znanje i iskustvo u pružanju neovisnih procjena u svrhu financijskog izvještavanja. Izvještavanje prema konceptu fer vrijednosti je sve prisutnije u svim zemljama u svijetu. 

Mi pomažemo klijentima u slučaju primjene zahtjeva MRS 36 - Umanjenje vrijednosti imovine. Naše usluge obuhvataju djelomično savjetovanje, kao i potpunu uslugu koja obuhvata izračun vrijednosti u upotrebi/ fer vrijednosti. Izračun fer vrijednosti se zasniva na sveobuhvatnoj primjeni MSFI-ja 13. 

Pored toga, pomažemo klijenitma u primjeni zahtjeva novog standarda za najmove; MSFI 16, posebno u dijelu izračuna odgovarajuće inkrementalne stope zaduživanja.