UMANJENJE VRIJEDNOSTI IMOVINE U SKLADU S MRS 36

U skladu s Zakonom o računovodstvu i reviziji u FBiH ste dužni da uradite procjenu vrijednosti imovine i kapitala? Postoje indikatori da morate primijeniti MRS 36 Umanjenje vrijednosti imovine?

Naš tim eksperata koji se sastoji od četiri revizora i tri ovlaštenja procjenitelja pruža usluge procjene vrijednosti dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine u svrhu primjene računovodstvenih standarada MRS 16 Nekretnine, postrojenja i oprema i testiranja na umanjenje u skladu s MRS 36 Umanjenje vrijednosti imovine. U ovisnosti od kompleksnosti angažmana angažiramo stručnjake iz drugih oblasti (mašinska struka, građevinska struka i slično). 

Radni stil i pristup koji imamo nam omogućava da pružimo uslugu visoke kvalitete, odgovorimo na Vaše zahtjeve i pronađemo najbolje moguće rješenje u danim okolnostima. 

Cilj nam je da poboljšamo kvalitetu financijskog izvještavanja u Bosni i Hercegovini, te svoje iskustvo od preko 20 godina rada u javnom i privatnom sektoru primijenimo na slučaj koji je specifičan za Vaše Društvo.

Kontaktirajte nas za informativnu ponudu na e-mail: info@revizijarevita.com