UBRZANI KURS IZ MEĐUNARODNIH STANDARDA FINANCIJSKOG IZVJEŠTAVANJA

U svom poslovanju se svakodnevno susrećete sa Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja i želite steći nova znanja? Ili kompanija u kojoj radite prolazi kroz značajne promjene u poslovanju i želite se dobro pripremiti? Imate problem koji ne možete riješiti bez dodatnog usavršavanja? Naš cilj je postići da izvještavanje u skladu s MSFI bude osigurano u svim kompanijama. Upravo zbog toga, od augusta 2018. godine u svojoj ponudi imamo ubrzani kurs o primjeni MSFI-ja (više standarda ili jednog standarda) sa aktuelnim primjerima iz prakse, prema Vašim zahtjevima, prilagođen svakom zainteresiranom polazniku. U okviru ovog kursa garantiramo da ćete naučiti sami primjeniti dio MSFI-ja koji Vas zanima i sastaviti financijske izvještaje (posebno izvještaj o novčanim tokovima i Bilješke) bez značajne pogreške. Obnovite i proširite svoja znanja o Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja zajedno s nama.

Ako ste zainteresirani pošaljite nam kratak e-mail u kojem ćete opisati svoj interes na info@revizijarevita.com

Za dodatne informacije pozovite na broj telefona: 061/138-595

Radujemo se učenju zajedno!