ŠTETNI UGOVORI

U smislu MRS –a 37  - Rezervisanja, potencijalne obaveze i potencijalna sredstva, štetni ugovor predstavlja ugovoru kojem neizbježni troškovi ispunjenja tog ugovora prelaze ekonomske koristi koje se očekuju od tog ugovora. U skladu s MRS 37.66. ako subjekat ima štetni ugovor, sadašnja obaveza prema takvom ugovoru treba biti priznata i mjerena kao rezervisanje. Neizbježni troškovi prema ugovoru održavaju najmanje neto trošak izlaska iz ugovornog odnosa ili kazne koji nastaju zbog neispunjenja ugovora. Usljed navedenog, rezervisanje ne nastaje ako se štetni ugovor može riješiti bez plaćanja odštete. Ako je štetni ugovor povezan s imovinom, prvo se priznaje svaki gubitak od umanjenja vrijednosti koji je nastao na sredstvima koja su predmet ugovora.

Primjer vezan za štetni ugovor naveden je u nastavku:

Pet kancelarija u manjim gradovima trebaju biti zatvorene do aprila 2016. Ugovori o najmu ne mogu biti prijeveremeno raskinuti. Neki su potpisani do 2017. godine i uzrokuju isplate u visini od 1.200 KM mjesečno od aprila 2016. do 2017. godine. Uprkos intezivnim pokušajima kancelarije ne mogu biti dane u podnajam.

Najamnine za kancelarije koje će biti prazne u budućnosti se priznaju i mjere kao rezervisanja.