SEMINAR REVICONA GODIŠNJI OBRAČUN ZA 2014. GODINU

U periodu od 19.01. do 29.01. savjetodavna kuća REVICON d.o.o. Sarajevo održava seminar na temu Godišnji obračun i porezne prijave za 2014. godinu.

Program seminara dostupan je na sljedećem linku:

http://www.revicon.info/home/sadrzaj/453