PRAKTIČNI PRIMJER PRIMJENE MSFI 16 - KRATKOROČNI NAJMOVI

Koji je period najma za iznajmljivanje nekretnina kod ugovora koji se mogu otkazati?

Društvo je otvorilo poslovnu jedinicu u zgradi i potpisalo ugovor o najmu s vlasnikom zgrade. Početni period najma je 10 godina i svaka stranka može otkazat ugovor o najmu uz prethodnu obavijest od dva mjeseca.

Trajanje ugovora može biti produženo uz pristanak obje stranke. Društvo nema namjeru zatvoriti poslovnu jedinicu u skorijoj budućnosti, međutim u slučaju da bude poslovala s gubitkom može se donijeti odluka o zatvaranju ili premještanju u budućnosti.

Kako priznati ovaj najam?

U mnogim ugovorima o najmu postoje ugovorne odredbe o otkazivanju ugovora o najmu, ili od strane najmodavca ili najmoprimca i upravo ove odredbe mogu utjecati na to kako ćete priznati najam.

MSFI 16 navodi da je je period trajanja najma period u kojem se ugovor ne može otkazati. Odnosno, to znači da je ugovor prisilno provediv tokom tog perioda.

Ako bilo koja stranka može prekinuti ugovor dogovorom, ili bez pristanka druge stranke, i nema značajnih kazni, ne može se poći od toga da je ugovor provediv.

Odnosno, u ovom slučaju ugovor nije neopoziv. Naprotiv, može se opozvati u periodu od dva mjeseca i ne spominju se kazne. Ugovor je neopoziv samo dva mjeseca, ne 10 godina. Ovdje također možete uzeti u obzir pretpostavku da Društvo nema namjeru premještanja poslovnice u skoroj budućnosti. Ovo nije niti važno, jer najmodavac može otkazati ugovor bez kazne. Situacija bi bila drugačija kada bi pravo opoziva u kratkom roku imala samo jedna stranka.

U ovom slučaju, radi se o kratkoročnom najmu i možete primijeniti izuzeće od priznavanja koje se odnosi na kratkoročne najmove i knjižiti redovno rashode po osnovu najma u bilansu uspjeha. Potrebno je pritom biti pažljiv, jer ovo izuzeće treba primijeniti na cijelu klasu, ne na pojedinačnoj osnovi.

Druga opcija je da se ne primijeni izuzeće, nego da se prizna imovina s pravom korištenja, obaveza po osnovu najma i tako dalje. Međutim, ovo nije preporučljivo, jer nije niti praktično iz više razloga.