OBAVEZA REVIZIJE FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA

Revizija finansijskih izvještaja propisana je Zakonom o računovodstvu i reviziji. Da li je privredno društvo obveznik revizije finansijskih izvještaja ili ne, ovisi o tome da li se ubraja u kategoriju malih, srednjih ili velikih poduzetnika. Ako se ubraja u kategoriju srednjih i velikih društava, podliježe obavezi revizije finansijskih izvještaja.

Međutim, na reviziju nemojte gledati samo kao na ispunjavanje zakonske obaveze. Revizija je korisna s tim da Vam pruža uvjerenje o tome da je uprava prikazala istinit i fer prikaz finansijske uspješnosti i stanja kompanije. Vaše finansijske izvještaje koriste razni eksterni korisnici (naprimjer banke, dobavljači, kupci) te je potvrda revizora o tome da su Vaši izvještaji prezentirani istinito i fer u svim materijalno značajnim aspektima veoma važna Vama kao vlasniku kapitala, te eksternim povjeriocima kapitala.