NOVI I IZMIJENJENI REVIZIJSKI STANDARDI (u primjeni za revizije finansijskih izvještaja za 2016. godinu i dalje)

Novi i izmijenjeni revizijski standardi se primjenjuju na revizije finansijskih izvještaja za periode koji završavaju na ili nakon 15. decembra 2016. godine.

Hrvatska revizorska komora je nove i izmijenjene standarde prevela na hrvatski jezik. 

Oni obuhvataju:

  • Međunarodni revizijski standard 260 (izmijenjen) – Komuniciranje s onima koji su zaduženi za upravljanje (na snazi za revizije financijskih izvještaja za razdoblja koja završavaju na 15. decembra 2016. ili nakon tog datuma);
  • Međunarodni revizijski standard 570 (izmijenjen) – Vremenska neograničenost poslovanja (na snazi za revizije financijskih izvještaja za razdoblja koja završavaju na 15. decembra 2016. nakon tog datuma)
  • Međunarodni revizijski standard 700 (izmijenjen) – Formiranje mišljenja i izvješćivanje o financijskim izvještajima (na snazi za revizije financijskih izvještaja za razdoblja koja završavaju na 15.decembra 2016. ili nakon tog datuma);
  • Međunarodni revizijski standard 701 – Priopćavanje ključnih revizijskih pitanja u izvješću neovisnog revizora (na snazi za revizije financijskih izvještaja za razdoblja koja završavaju na 15. decembra 2016. ili nakon tog datuma);
  • Međunarodni revizijski standard 705 (izmijenjen) – Modifikacije mišljenja u izvješću neovisnog revizora (na snazi za revizije financijskih izvještaja za razdoblja koja završavaju na 15. decembra 2016. ili nakon tog datuma);
  • Međunarodni revizijski standard 706 (izmijenjen) – Točke za isticanje pitanja i točke za ostala pitanja u izvješću neovisnog revizora (na snazi za revizije financijskih izvještaja za razdoblja koja završavaju na 15. decembra 2016. ili nakon tog datuma);
  • Međunarodni revizijski standard 720 (izmijenjen) – Revizorove odgovornosti u vezi s ostalim informacijama (na snazi za revizije financijskih izvještaja za razdoblja koja završavaju na 15. decembra 2016. ili nakon tog datuma).

Prijevode na hrvatski jezik je moguće vidjeti putem linka Hrvatske revizorske komore:

http://www.revizorska-komora.hr/index.php/kodeks-standardi-smjernice/medjunarodni-revizijski-standardi.html

Standarde na engleskom jeziku je moguće vidjeti putem linka IAASB-ove stranice:

https://www.iaasb.org/new-auditors-report