NAKNADNI TROŠKOVI

Kod nekretnina, postrojenja i opreme tokom vremena dolazi do trošenja upotrebnog potencijala. Amortizacija služi upravo tome da se ovo trošenje upotrebnog potencijala prikaže kroz vrijeme. U toku vijeka upotrebe mogu se u redovnim ili neredovnim vremenskim razmacima provoditi mjere za održanje upotrebnog potencijala, da bi se osigurala buduća upotreba (odnosno, održavanje upotrebnog potencijala). Uopćeno, možemo razlikovati tri vrste mjera:

Radovi na održavanju u slučaju potrebe

Fizički dijelovi se mijenjaju kod potrošnje materijala, bez da se pritom mijenja cijela komponenta. Primjer: Popravke kod kvarova.

Radovi na održavanju koji se provode u redovnim vremenskim razmacima

Ako je održavanje potrebno u redovnim vremenskim razmacima, isknjižava se knjigovodstvena vrijednost zamijenjenih dijelova i priznaje se trošak zamjene.

Zamjena dijelova u redovnim vremenskim razmacima

U redovnim vremenskim razmacima vrši se izmjena dijelova imovine, koji čine fizičku komponentu. Pored priznavanja nove komponente istovremeno se prestaje priznavati iskorištena komponenta. Primjer: Zamjena lifta u zgradi.

Pored toga kod nekretnina, postrojenja i opreme se povećava korisni potencijal (na primjer kroz proširenje kapaciteta, povećanje brzine obrade ili povećanje kvalitete proizvedenih proizvoda). U ovom slučaju radi se o naknadim troškovima nabavke/ proizvodnje.

U nastavku je prikazano nekoliko primjera:

Zračna kompanija J d.o.o. istovremeno upravlja sa dvije piste na lokalnom aerodromu. Zbog povećanog zračnog prometa provode se različite mjere izgradnje na aerodromu.

U nastavku su prikazane situacije, za koje je potrebno odlučiti na koji način se iste priznaju u finansijskim izvještajima.

  1. Pista 1 je pista za velike avione. S tim da se Aerodrom priprema za slijetanje  novog aviona Airbus A380, pista se produžuje za 800 metara. Ovo proširenje košta 2.500.000 KM.
  2. Pista 2 je namijenjena za manje avione za regionalne letove. Hladne temperature u prethodnoj zimi su izazvale štete na ulici koja spaja terminal i pistu, koji se moraju popraviti. U ovu svrhu nastaju izdaci u iznosu od 100.000 KM
  3. Kod uređaja za prtljagu traka se troši i mora se redovno mijenjati. Izdaci za izmjenu trake iznose 50.000 KM.

Rješenje

Izdaci za pistu 1 dovode do poboljšanja imovine kao i do proširenja upotrebnog potencijala. S tim da mjere dovode do vjerovatne buduće ekonomske koristi (naknade za slijetanje i uzlijetanje), ispunjeni su preduslovi za sredstvo i uslijed navedenog ovi izdaci se aktiviraju (MRS 16.7).

Izdaci za pistu broj 2 predstavljaju troškove održavanja u slučaju potrebe, te se priznaju kao rashod perioda (MRS 16.12).

Izdaci koji su nastali u vezi s redovnom zamjenom trake za prtljagu predstavljaju zamjenu dijela sredstva uređaja za prtljagu. Ove mjere dovode do isknjižavanja prethodne komponente (traka) i do priznavanja nove komponente (MRS 16.13).