MSFI ZA MALE I SREDNJE SUBJEKTE?

Činjenično stanje u Bosni i Hercegovini je da većina naših subjekta odgovara definiciji malog i srednjeg subjekta. Pritom, bitno je napomenuti, da samo rijetki primjenjuju MSFI za male i srednje subjekte. Posljedično, ne iskorištavaju prednosti koje donosi ovaj Standard, posebno u dijelu manje kompleksnosti u odnosu na potpune MSFI. Nerijetko u računovodstvenim politikama malih i srednjih subjekata nalazimo nepotrebno kompleksne odredbe potpunih MSFI-ja i veoma često na ovaj način ne provodimo potpune MSFI ispravno, što rezultira neusklađenostima ili modificiranim mišljenjima revizora.

Koncepti i principi MSFI-ja za male i srednje subjekte su temeljeni na konceptualnom okviru za financijsko izvještavanje i zbog toga su veoma slični potpunim MSFI-ijima. Tako i kod primjene ovog Standarda moramo sastaviti potpun set financijskih izvještaja, a najznačajnija razlika je u prezentaciji financijskih izvještaja za male i srednje subjekte u dijelu manje zahtjeva za objave. 

Međutim, da li postoje dodatne razlike između potpunih MSFI-ija na koje smo navikli i MSFI-ja za male i srednje subjekte? Kao možda najvažnije razlike treba spomenuti činjenicu da se odjeljak 20 - Najmovi kod MSFI-ija za male i srednje subjekte temelji na principima iz MRS-a 17 koji je kod potpunih MSFI-ija zamijenjen MSFI-ijem 16 od 01. januara 2019. godine, financijske instrumente i dalje priznajemo prema principima iz MRS-a 39 (odnosno ne primjenjujemo MSFI - 9 - Financijski instrumenti), a prihode i dalje priznajemo u skladu principima iz MRS-a 18. 

U slučaju da Vas zanima kako da pravilno pređete na MSFI za male i srednje subjekte, uskladite svoje računovodstvene politike i sastavite financijske izvještaje (uključujući bilješke) u skladu sa ovim Standardom, stojimo Vam na raspolaganju.

Kontakt osoba: dzenita.beciragic@revizijarevita.com