MSFI 16 - NAJMOVI

Novi međunarodni standard financijskog izvještavanja 16 „Najmovi“  (u nastavku „MSFI 16“) izdan od strane Odbora za međunarodne računovodstvene standarde zahtijeva od društava da prikažu većinu najmova u bilanci.

Sva društva koja uzimaju imovinu veće vrijednosti u najam ( i ne zaključuju ogovore o najmu u obliku financijskog najma) će primijetiti značajno povećanje u prikazanoj imovini i obvezama. Novi standard stupa na snagu 1. januara 2019. godine. Prije toga, mnoga društva će morati prikupiti značajne dodatne podatke o svojim ugovorima o najmovima i pripremiti nove procjene i izračune. Za određena društva prikupljanje zahtijevanih podataka će predstavljati ključni izazov. Za druga, ključna će biti procjena, primjerice identificiranje transakcija koje sadrže najmove.

Odličnu brošuru o MSFI 16 Najmovi objavljenu od strane jednog od najvećih revizijskih društava na svijetu KPMG na hrvatskom jeziku, možete pronaći na sljedećem linku:

https://home.kpmg.com/content/dam/kpmg/hr/pdf/2018/IFRS%2016%20Leases%20mini%20brochure%20%20HR.pdf