FINANSIJSKI IZVJEŠTAJI U SKLADU S MSFI (NA HRVATSKOM - DELOITTE)

Na linku se nalazi model financijskih izvještaja sastavljenih u skladu s MSFI za 2015. godinu. Autor predloška je Deloitte. Sva prava pripadaju autoru. 
Svim računovođama i drugima koji su odgovorni za sastavljanje finansijskih izvještaja posebno skrećemo pažnju na Bilješke uz finansijske izvještaje, i mogućnost, odnosno obavezu, da prije objave finansijskih izvještaja automatizirane Bilješke iz programa za sastavljanje godišnjeg obračuna prilagode u skladu s preporukama Deloitte-a (uzimajući pritom u obzir specifičnosti subjekta za kojeg se sastavljaju Bilješke uz finansijske izvještaje). Preostali obrasci, odnosno bilans stanja, bilans uspjeha, izvještaj o novčanim tokovima i izvještaj u promjenama u kapitalu se sastavljaju u skladu s domaćim propisima, s pozivanjem na pripadajuće tačke u Bilješkama uz finansijske izvještaje koje trebate sastaviti u skladu s ovim predloškom uz prilagodbu za subjekat kojem se sastavljaju Bilješke uz finansijske izvještaje.

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/hr/Documents/about-deloitte/hr_MSFI_modeli_FI_2015-HR.pdf