KONKURS ZA POSAO (SENIOR ASISTENT U REVIZIJI)

Tražimo asistenta (senior) u reviziji. 

Odgovornosti:
• Pomaganje u pružanju kvalitetnih usluga revizije i drugih povezanih usluga klijentima u različitim sektorima,
• Identifikacija i komunikacija revizijskih i računovodstvenih pitanja menadžerima u angažmanu i partnerima,
• Prepoznavanje prilika za poboljšanje rada na angažmanima,
• Interakcija s klijentima da bi se pomoglo osigurati da je tok informacija od klijenta prema revizijskom timu efikasan,
• Pomoć u pripremi budžeta, planova, prijedloga i prezentacija i
• Pomoć mlađim članovima tima i feedback.

Kvalifikacije:
• Završen ekonomski fakultet sa najmanje dvije godine iskustva u reviziji ili računovodstvu,
• Izražena želja za profesionalnim napretkom i sposobnost identifikacije revizijskih pitanja,
• Sposobnost rada u timu, obavljanja više zadataka u isto vrijeme, fleksibilnost i sposobnost rada pod pritiskom,
• Dobre organizacijske sposobnosti i sposobnost prilagodbe na nove okolnosti,
• Kreativac sa dobrim analitičkim sposobnostima i proaktivnim pristupom rješavanju problema,
• Poznavanje engleskog jezika i rada na računaru 

Uspješnim kandidatima nudimo priliku da rade u dinamičnom i uzbudljivom okruženju, kao i priliku za osobni razvitak.
Da biste se prijavili za posao pošaljite svoj CV u kojem ćete navesti svoje kompetencije i očekivanja od nas kao poslodavca na info@revizijarevita.com s naznakom „Prijava za asistenta u reviziji (senior)“ najkasnije do 15. jula 2018. godine. Za dodatne informacije pozovite na broj telefona 061/138-595.