IZRADA STUDIJE O TRANSFERNIM CIJENAMA

Transakcije između povezanih pravnih lica, kako na domaćem, tako i na međunarodnom nivou su od sve većeg značaja u Bosni i Hercegovini. Posebno, ove su transakcije važne ako je Vaša kompanija u vlasništvu stranog pravnog lica. U porezne svrhe, cijene koje se ugovaraju između povezanih strana trebaju biti u skladu s definicijom principa "van dohvata ruke", odnosno tržišnim principom. Ove transakcije su gotovo uvijek predmetom kontrole od strane poreznih tijela. Posljedice netačnog iskazivanja i usklađivanja iznosa u poreznom bilansu mogu dovesti do dodatnih obaveza i kazni. 

U tu svrhu, specijalizirani tim našeg Društva koji poznaje lokalne i međunarodne poreze, kao i OECD - Smjernice, sa iskustvom u različitim sektorima, može Vam ponuditi analizu i procjenu rizika, izradu strategije i politike transfernih cijena, te izradu studija o transfernim cijenama i prikupljanje potrebne dokumentacije.

Obratite nam se s povjerenjem!