IASB OBJAVIO NOVI STANDARD MSFI 15 – PRIHODI OD UGOVORA S KUPCIMA

U maju 2014. godine IASB je objavio novi standard – Prihodi od ugovora s kupcima. Ovim standardom se mijenjaju prijašnji MSFI – ovima u vezi s prihodima kao i njihova tumačenja. Ovim standardom uvode se značajne promjene u vezi s priznavanjem prihoda, a najznačajnija promjena je uvođenje konceptualnog pristupa na pet razina za priznavanje prihoda. Ovaj pristup je primjenjiv u različitim područjima, od ugovora o isporuci roba i usluga do složenih ugovora o građenju. Obaveza primjene ovog standarda započinje 01. januara 2017. godine.