IASB OBJAVIO NOVI MSFI 9 – FINANSIJSKI INSTRUMENTI

U julu 2014. godine IASB je predstavio konačnu verziju novog standarda za finansijske instrumente kojim se zamjenjuje MRS 39. Novi zahtjevi za priznavanje i mjerenje su jednostavniji i bazirani na načelima, međutim primjena MSFI 9 može dovesti do volatilnijeg rezultata poslovanja.

Kada je u pitanju umanjenje vrijednosti, po MSFI 9 neće se u obzir uzimati već nastali objektivni dokazi o umanjenju vrijednosti već se vrednovanje zasnivati na modelu očekivanih gubitaka. Za razliku od višestrukih modela umanjenja vrijednosti po MRS 39, po MSFI 9 se primjenjuje samo jedan model smanjenja vrijednosti.

Računovodstvo zaštite u svijetlu novog standarda više je povezano sa stvarnim ciljevima upravljanja rizika, odnosno s aktivnostima uprave na upravljanju rizikom. Novi standard za finansijske instrumenta stupa na snagu 01. januara 2018. godine.