DA LI VAM JE POTREBAN FINANSIJSKI SAVJETNIK?

Odgovorite na 7x7 ključnih pitanja da biste utvrdili da li Vam treba pomoć financijskog savjetnika. Ako na više od pola pitanja odgovorite sa „da“ kontaktirajte nas.

  • Da li je struktura Vašeg subjekta uslijed proširenja poslovanja postala kompleksnija, te zahtijeva prilagođavanje na novi poslovni model?
  • Da li želite donošenje odluka u Vašem društvu u pogledu na hijerarhije/ odobrenja ili financijsku funkciju jasnije urediti?
  • Da li želite Vaše poslovanje unaprijed kroz ujedinjavanje i standardizaciju procesa u financijama i računovodstvu?
  • Da li različiti procesi izvještavanja u Vašem Društvu bili jednostavniji kroz jasnija upute u pogledu na sadržaj i upravljanje vremenom?
  • Možete li si predstaviti, da svoje Društvo kroz sastavljanje obračuna na mjesečnoj, kvartalnoj, ili polugodišnoj osnovi bolje vodite?
  • Da li bi ste svoje vrijedno radno vrijeme rado iskoristi za važne procese, umjesto da provodite ad-hoc neplanirane aktivnosti?
  • Da li bi Vam automatizacija specifičnih procesa u financijama pomogla da smanjite kompleksnost obavljanja posla?

Kontaktirajte nas!