BANKOVNO PREKORAČENJE U IZVJEŠTAJU O GOTOVINSKIM TOKOVIMA

U skladu s MRS 7.8. pozajmljivanja od banaka se obično smatraju finansijskim aktivnostima. Međutim, u nekim državama (kako to standard navodi), prekoračenja na bankovnim računima, koja se vraćaju na zahtjev čine sastavni dio subjektovog upravljanja novcem. U tim okolnostima, prekoračenja se smatraju sastavnim dijelom novca. Odnosno, to bi značilo da bi se za potrebe izvještaja o gotovinskim tokovima novac izvještavao kao minusna stavka (u slučaju negativnog stanja novca i novčanih ekvivalenata), dok bi se u bilansu stanja iskazivala finansijska obaveza. 

Mišljenje stručnjaka u Bosni i Hercegovini je da se o ovim prekoračenjima izvještava kao o finansijskim aktivnostima, odnosno da se ne iskazuje kao dio novca i novčanih ekvivalenata za potrebe izvještaja o novčanim tokovima.