BANK CHALLENGER: OVAKO ĆEMO PLAĆATI U BUDUĆNOSTI

Istraživanje koje je proveo KPMG ukazuje na to da će se sistem plaćanja u idućih deset godina u potpunosti promijeniti. U septembru je Apple na tržište uveo ApplePay, a drugi ponuđači već najavljuju tehničke inovacije za platni sistem.  Posljedica toga je da će se u idućim godinama branša i naše navike plaćanja značajno promijeniti.  Tehnički preduslovi već postoje, a takozvani bank challenger poput Apple moraju još samo ispuniti očekivanja kupaca.