Savjetovanje u primjeni MSFI – ija

Primjena Međunarodnih standarda Finansijskog Izvještavanja je izazov. Zbog toga, odlučili smo svoje znanje prenijeti na druge stručnjake koji o poslovanju subjekata izvještavaju u skladu s MSFI. Odgovaramo na pitanja o načinu knjiženja u skladu s MSFI putem elektronske pošte ili ugovaranjem sastanka s zainteresiranom strankom.