Savjetovanje pri pokretanju stečajnog i likvidacionog postupka

Vaše poslovanje se ne razvija u željenom smjeru, te želite zatvoriti svoj subjekat? Mi Vas savjetujemo o načinu na koji možete prekinuti svoje poslovanje na najbolji mogući način.