REVIZIJA I RAČUNOVODSTVO

Aktuelni i raspoloživi podaci iz računovodstva su ključni za uspješno vođenje Vašeg subjekta. S jedne strane, oni su podloga za donošenje odluka, s druge strane doprinose kvaliteti Vašeg odnosa s bankama. Vi kao vlasnik želite znati da li je Vaše poslovanje profitabilno, a povjerioci žele znati da li imate dovoljno sredstava da izmirite svoje obaveze. Da bi ste saznali odgovore na ova pitanja, potrebno je da imate kvalitetan računovodstveni sistem u kojem se bilježe podaci o transakcijama. Pored toga, potrebno je da finansijski izvještaji koji nastaju na bazi zabilježenih transakcija u računovodstvu pružaju istinit i fer prikaz stanja imovine i obaveza, uspješnosti poslovanja, novčanih tokova i kapitala u Vašem subjektu.