Revizija finansijskih izvještaja

Naša osnovna usluga je revizija finansijskih izvještaja srednjih i velikih društava, javnih preduzeća, ustanova, neprofitnih organizacija i udruženja. Reviziju finansijskih izvještaja obavljamo u skladu s Međunarodnim Revizijskim Standardima, te u obavljanju našeg posla od naših suradnika zahtijevamo visoki kvalitet isporučene usluge.

Pristup reviziji u Društvu Revizija Revita d.o.o. je dizajniran na način da bude fleksibilan, te da se prilagođava potrebama klijenta. S tim da surađujemo s različitim vrstama klijenata vrlo je bitno da zadržimo fleksibilnost u našem poslu. Međutim, osnova za rad revizije je ista bez obzira na veličinu klijenta, ali pristup radu varira u odnosu na branšu iz koje klijent potječe, njegovu veličinu i način poslovanja. Ciljevi revizora, osnovni elementi i pristup obavljanju revizije temelje se na riziku. Mišljenja smo da revizije ne treba da predstavlja samo kontrolu ispravnosti računovodstvenih evidencija, već treba da bude posmatrana kao dodatna vrijednost u očima klijenta. Nas zanima trenutno ekonomsko stanje klijenta, kao i mogući rizici budućeg poslovanja.

Provodimo sljedeće vrste revizija:

  • REVIZIJA FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA U SKLADU S ZAKONOM
  • DOBROVOLJNA REVIZIJA FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA
  • SPECIFIČNE ZAKONSKE REVIZIJE (REVIZIJA SPAJANJA, PRIPAJANJA I PODJELE, SMANJENJA I POVEĆANJA OSNOVNOG KAPITALA, REVIZIJA PROMJENE OBLIKA ORGANIZOVANJA DRUŠTVA)
  • REVIZIJA PROJEKATA
  • REVIZIJA FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA INVESTICIJSKIH FONDOVA

Komisija za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine je na 417. sjednici održanoj 09.10.2014. godine usvojila ažuriranu listu revizorskih društava za pružanje usluga revizije finansijskih izvještaja investicijskih fondova.

Naše Društvo se nalazi na ovoj listi.