Registracija poslovnih subjekata, udruženja i fondacija

Želite otvoriti poslovni subjekat? Osnovati udruženje? Ne znate kako? Naši stručnjaci će Vam pomoći u tome. Vaša treba da bude samo ideja, ostalo je naš zadatak. Pripremamo dokumentaciju, te komuniciramo s nadležnim organima kako bi Vama olakšali početak poslovanja.