PRAVNE USLUGE

Ovim uslugama našim klijentima dajemo savjete koji će im pomoći da svoje poslovanje usklade sa aktuelnim zakonskim propisima, te tako smanje svoju izloženost spornim situacijama i spriječe troškove pravnih sporova.

Pravna pitanja za naše Društvo obrađuje advokat Mirzet Kasić (kontakt: info@advokatmirzetkasic.com).