Porezno savjetovanje

U području poreznog savjetovanja pružamo usluge savjetovanja u primjeni svih direktnih i indirektnih poreza u Bosni i Hercegovini.

Pored toga, pružamo usluge podrške pri izradi studija o transfernim cijenama za multinacionalne i domaće kompanije.