Računovodstvo

Pružamo usluge računovodstva za male, srednje i velike subjekte, obrtnike i slobodna zanimanja. Pritom obim našeg angažmana ovisi o tome da li želite knjigovodstvo riješiti interno, a da Vas mi pritom samo savjetujemo, ili želite da mi u potpunosti preuzmemo vođenje vaših poslovnih knjiga. 
Ove usluge obuhvataju:

  • Uređenje sistema knjigovodstva i troškovnog računovodstva
  • Vođenje kompletnog knjigovodstva u našem uredu ili u Vašem subjektu
  • Nadzor vašeg interno organiziranog računovodstva
  • Sastavljanje prijave poreza na dodanu vrijednost, te slanje iste Upravi za indirektno oporezivanje
  • Knjigovodstvo dugotrajne materijalne imovine
  • Obračun plaća
  • Sastavljanje obrazaca vezanih za plaće i slanje istih nadležnim institucijama

Administrativne usluge obuhvaćaju organizaciju i optimizaciju računovodstva. Cilj računovodstvenih sistema je prikazivanje poslovnih događaja na način da se pritom ne stvaraju visoki troškovi. Iz ovih razloga posebno je važno da se identificiraju potencijali za poboljšanje u procesu sastavljanja financijskih izvještaja. Rado ćemo vas savjetovati u tome da identificirate potencijale za uštedu i optimizirate procese u svom subjektu, ne samo u području računovodstva.