Izračun izgubljene dobiti

Smatrate da Vam je neko svojim radnjama nanio štetu, te Vam na taj način onemogućio priliku za ostvarenje većeg profita?

Nudimo usluge obračuna izgubljene dobiti i štete na imovini.