Edukacije za sticanje certifikata

Želite postati certificirani tehničar, certificirani računovođa ili ovlašteni revizor, a niste sigurni da se za ispite možete sami pripremiti? Nudimo instruktivnu nastavu pripreme navedenih ispita. Instruktori su Vam ovlašteni revizori, certificirani računovođe i pravnici koji će Vam na vrlo jednostavan način pomoći da razumijete kompleksno gradivo i primjenjivost tog gradiva u praksi.