Due diligence

Due diligence predstavlja proces u kojem zainteresirana strana provjerava relevantne pojedinosti iz poslovanja, kako bi se mogli identificirati rizici i smanjiti negativan utjecaj tih rizika. Due diligence podrazumijeva analizu finansijskog, pravnog, komercijalnog i tehničkog aspekta poslovanja. Financijski due diligence podrazumijeva utvrđivanje finansijskih pokazatelja subjekta, te se istim identificiraju problemi nenaplativosti potraživanja, zastarjelih zaliha, fer vrijednosti imovine, mogućih obaveza i slično. Mi Vam nudimo kompletnu analizu finansijskog, pravnog i komercijalnog aspekta poslovanja.