Biblioteka

U našoj biblioteci možete pronaći članke koji su rezultati našeg istraživanja u računovodstvenoj, revizijskoj, finansijskoj oblasti, kao i u oblastima primjene poreza i privrednog prava. Svaki članak sadrži kratko i koncizno objašnjenje pitanja, a moguće je uz naknadu dobiti i dodatna objašnjenja.

Kategorija Broj dokumenata
Newsletter 1
Porezi 1
Pravo 3
Publikacije 2
Računovodstvo 7
Revizija 4