•    037/513-772
  • ,
  • 037/539-018
  • 061/105-197

Novosti / Obavještenja


KONKURS ZA POSAO (ASISTENT U REVIZIJI I RAČUNOVODSTVU)

KONKURS ZA POSAO (ASISTENT U REVIZIJI I RAČUNOVODSTVU)

Revizija Revita d.o.o. Cazin je kompanija koja se bavi revizijskim, poreznim, računovodstvenim i savjetodavnim uslugama. Naše reference pokrivaju veliki broj poslovnih oblasti i privrednih sektora. ...

USLUGE SASTAVLJANJA FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA U SKLADU S MSFI I UVIDA U FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE

USLUGE SASTAVLJANJA FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA U SKLADU S MSFI I UVIDA U FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE

Finansijski izvještaji sastavljeni u skladu s Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja su transparentniji, daju dopunske i poboljšane informacije korisnicima finansijskih izvještaja, poboljšavaju kreditni rejting Vašeg subjekta i moguće uslove vezane za kredit, i olakšavaju usporedbu poslovanja ...

ODGOĐENA POREZNA IMOVINA I ODGOĐENE POREZNE OBAVEZE

ODGOĐENA POREZNA IMOVINA I ODGOĐENE POREZNE OBAVEZE

  U skladu s MRS 12- Porezi na dobit, porezni efekti transakcije se bilježe u onom periodu u kojem transakcija nastaje. Kroz razgraničavanje odgođenih poreza u obzir se uzimaju buduća porezna opterećenja i buduća porezna rasterećenja zbog različitih knjigovodstvenih vrijednosti imovine i obaveza prema bilansu u skladu MSFI i prema bilansu prema poreznim ...

USLUGE PROCJENJIVANJA VRIJEDNOSTI

USLUGE PROCJENJIVANJA VRIJEDNOSTI

Revizija Revita ima dva uposlena ovlaštena procjenitelja s certifikatom i licencom na puno radno, te jednog ovlaštenog procjenitelja kojeg angažiramo u slučaju potrebe. Svi angažirani procjenitelji ujedno su revizori, računovođe i vještaci ekonomske struke. Prema potrebi angažiramo stručnjake iz drugih oblasti. Svu organizaciju procjene vrijednosti preuzimamo mi. Iza ...

NAKNADNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA

NAKNADNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA

Naknadna ulaganja u građevine, koja se mogu ukloniti bez značajnog utjecaja na supstancu objekta, se trebaju promatrati kao odvojene komponente i u skladu s tim ih treba zasebno vrednovati. Karakteristike ovakvih ulaganja su: Samo su djelomično spojeni s originalnim objektom Kod njihovog uklanjanja supstanca nije povrijeđena i vrijednost građevinskog objekta ...

USLUGE ZA PORODIČNA PODUZEĆA

USLUGE ZA PORODIČNA PODUZEĆA

Ciljno i partnerski Revizija Revita d.o.o. Cazin podupire privatne poduzetnike i poduzetnice s izvrsnim rješenjima, ne samo vezano za pitanja revizije, računovodstva i poreznog savjetovanja, već i sa drugim pitanjima koja su od značaja za porodična poduzeća. Naše usluge za porodična poduzeća obuhvaćaju: UPRAVLJANJE RIZICIMA Porodična ...

MSFI 9, MSFI 15 I MSFI 16

MSFI 9, MSFI 15 I MSFI 16

Savez računovođa, revizora i financijskih djelatnika Federacije Bosne i Hercegovine je 10.7.2017. na web stranici Saveza www.srr-fbih.org objavio:   MSFI 9 -Financijski instrumenti, MSFI 15 - Prihodi od ugovora s kupcima,  Pojašnjenja MSFI-ja 15 i MSFI 16 – Najmovi  http://www.srr-fbih.org/File/Download?idFi=709 MSFI ...


Kontakt

Povežite se s nama