•    037/513-772
  • ,
  • 037/539-018
  • 061/105-197

Biblioteka

U našoj biblioteci možete pronaći članke koji su rezultati našeg istraživanja u računovodstvenoj, revizijskoj, finansijskoj oblasti, kao i u oblastima primjene poreza i privrednog prava. Svaki članak sadrži kratko i koncizno objašnjenje pitanja, a moguće je uz naknadu dobiti i dodatna objašnjenja.


Biblioteka Kategorija: Publikacije


Naziv dokumenta
Bilješke uz finansijske izvjestaje I dio

Ovaj dokument predstavlja primjer dijela objava koje su sastavni dio bilješki uz finansijske izvještaje.

Ukratko o MRS 1, MRS 2, MRS 16 I MSFI 5

Opis


Kontakt

Povežite se s nama